Skip to main content

 

Afhangen

afhangen

Nieuws

Winterseizoen 2021-2022

Beste GPD-sterren,

De bomen beginnen hun bladeren te verliezen, het wordt vroeger donker, het wordt vochtiger: ergo het zomerseizoen loopt ten einde. Tot 1 december kunnen wij desgewenst nog buiten blijven spelen, daarna is het echt afgelopen met het buiten gebeuren.

Eén oktober begint het binnen seizoen op binnenbaan 4 van 18:00 tot 22:00 uur en op binnenbaan 3 van 19:00 tot 22:00 uur, dezelfde tijden en banen als de voorgaande jaren. Als gewoonlijk zal om de week getosst en afgehangen worden.

Voor het tossen zullen de gebruikelijke lijsten  op tafel liggen; voor het afhangen zal het digitale Tennis Afschrijf Systeem worden gehanteerd zoals dit in verband met Corona ook werd toegepast.

Hoe dat precies zal gaan wordt nog bekend gemaakt. E.e.a. heeft te maken met de afscherming van het systeem voor niet GPD-ers en/of oneigenlijk gebruik.

Wij als bestuur wensen jullie een prettig en blessurevrij winterseizoen toe.

 

Namens het bestuur

Ed Baank
Voorzitter GPD