Uitleg afhangsysteem

Het digitale afschrijfsysteem vervangt het afhangbord en geeft leden de mogelijkheid een week van tevoren een tijdstip te reserveren om te spelen.

Wat zijn de afspraken?

 • Inschrijven kan (vooralsnog) alleen voor de woensdagavond.
 • Je kunt je inschrijven voor één tijdslot per avond.
 • Je kunt je inschrijven vanaf de donderdag voor de speelavond, mits de juiste datum is ingevuld. Als het formulier nog niet voorzien is van de juiste datum, moet het formulier nog worden opgeschoond en moet je het later nog eens proberen.
 • Het opschonen van oude inschrijvingen wordt zo snel mogelijk na de speelavond gedaan en gebeurt alleen door de secretaris en niet door de leden.
 • Zodra je weet dat je niet kunt spelen, verwijder dan je inschrijving zo snel mogelijk om andere leden de mogelijkheid te geven om te kunnen spelen.
 • Je verwijdert of verandert géén inschrijvingen van anderen, tenzij dit expliciet met de betrokken is afgesproken.

Hoe werkt het?

 • Ga naar het menu Tennis en kies voor de optie Afhangsysteem of klik hier.
 • Er wordt nu een Google Docs spreadsheet in een apart venster in je browser geopend.
 • Per tijdslot kunnen vier mensen inschrijven. Eén naam per rij per baan.
 • Kijk of er op het gewenste tijdslot plaats is op een baan en vul je naam in op een vrije plaats. Het systeem slaat wijzigingen vanzelf op, daar hoef je niets voor te doen, en is voor andere leden die het formulier gebruiken direct zichtbaar.
 • Sluit het venster met het afhangsysteem af.

Heb je vragen?

Heb je moeite om het systeem te gebruiken en heb je hulp nodig, of heb je andere vragen of verbetersuggesties, dan kun je terecht bij de secretaris. De contactgegevens van de secretaris zijn opgenomen bij het Bestuur

Privacy en cookie-verklaring

Dit is de privacy en cookie-verklaring van tennisvereniging Gemeente Personeel Delft (tv GPD), gevestigd te Delft, Laantje van levenslust 7, 2616 AB Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27299704.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@tvgpd.nl.
In onderstaande tekst kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

1. Doel
Administratie t.b.v. facturatie, inschrijving tennisbond KNLTB, het verstrekken van informatie door de vereniging.

2. Welke persoonsgegevens
Naam-, adres-, woonplaats-gegevens, telefoonnummer(s) geboortedatum en e-mailadres, incidenteel foto’s van verenigingsactiviteiten op de website.

3. Bewaartermijn
Niet langer dan noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging in samenhang met uw lidmaatschap, en na beëindiging van het lidmaatschap een maximumtijd van 6 maanden. Ter benadering voor reünie of andere bijzondere gebeurtenis na beëindiging van het lidmaatschap worden voornaam, achternaam en e-mailadres bewaard zolang de instemming niet is ingetrokken.

4. Aan welke partijen worden uw gegevens verstrekt
Aan de tennisbond KNLTB, de webmaster van de website, de wedstrijdcommissarissen, de vereniging competitieleider, de Penningmeester/Ledenadministratie, de Secretaris en de Voorzitter.
Alleen de Penningmeester/Ledenadministratie mag wijzigingen aanbrengen. Via de website kan men zelf de voor andere leden zichtbare gegevens wijzigen.

5. Verantwoording
Wanneer aan andere of derde partijen persoonsgegevens moet worden verstrekt, zal dat alleen geschieden nadat daar door het betrokken lid schriftelijk toestemming voor werd gegeven.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel

Welke 
persoonsgegevens

   Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

Het uitvoeren van de
lidmaatschaps-overeenkomst.

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Mobiel nummer

Uitvoering van

de overeenkomst

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 

NVT

Administratie

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres
• KNLTB lidnummer

Uitvoering van de 
overeenkomst

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en tot 6 maanden daarna, daarna alleen in de 
financiële administratie voor 7 jaar.

KNLTB

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief.

Ledencontact via de website.

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres
• Foto’s

Uitvoering van de 
overeenkomst

Zolang als men 
aangemeld is.

Leden

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere 
gebeurtenis.

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres

Toestemming

Zolang als de 
toestemming niet is
ingetrokken.

NVT

6. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van analystische cookies ten behoeve van het bijhouden van statistieken op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van Google Analytics. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Welkom

Tennisvereniging GPD is een kleine maar oergezellige vereniging, gevestigd op tennispark de Delftse Hout in Delft. Al sinds de oprichting in 1950 is onze vereniging een club waar iedereen zich snel thuis voelt. Bij de GPD kunt u het hele jaar door tennissen op woensdagavond en in de zomer ook op zaterdag of zondagavond.

Lees meer